over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen
 
 

Richtlijnwerkgroep - Revisie richtlijn niercelcarcinoom

 

Voorzitter:

prof.dr. S. Osanto, klinisch oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum

Vice-voorzitter:   dr. A. Bex, uroloog, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Amsterdam
Contactpersoon: mw.drs. D. Stemkens, procesbegeleider richtlijnen VIKC
Secretariaat:      H.W.G. Hamelers-Paulus, Integraal Kankercentrum Limburg

 

Leden

De leden van de werkgroep zijn gemandateerde vertegenwoordigers van de betrokken wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen.

 

Activiteiten

De huidige richtlijn niercelcarcinoom dateert uit 2006. Vanuit de landelijke werkgroep urologische tumoren (LWUT)  is het verzoek gekomen om de landelijke evidence based richtlijn niercelcarcinoom te reviseren. De Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en verzorgt het secretariaat voor de werkgroep.
Er wordt met een compacte richtlijnwerkgroep, bestaande uit experts op deelonderwerpen.
Einde 2010 wordt de gereviseerde conceptrichtlijn voorgelegd aan de betrokken wetenschappelijke verenigingen.
Voor het reviseren van deze richtlijn, en voor het ontwikkelen van een methodiek om de aanbevelingen te graderen, is ZonMW-subsidie verkregen.

 

Contact

Indien u vragen heeft over deze werkgroep, kunt u contact opnemen met het secretariaat: 043-3507533.

 

 

Bent u lid van de werkgroep, dan kunt u via LOG IN rechts in de pagina inloggen.

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.