over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen
 
 

Palliatieve zorg in het zorgpad

Een tweetal projectgroepen (bestaande uit twee netwerken palliatieve zorg (ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospice) en huisartsen zijn in IKNL-verband een project gestart waarbij wordt onderzocht hoe de palliatieve fase ge´mplementeerd kan worden in een oncologisch zorgpad. Het uiteindelijk doel is de zorg voor de palliatieve patient en diens naasten te verbeteren.

 

Projectleiders projectgroepen:

mevr. drs. D. Seelen (St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein)

mevr. B. Rusken (R÷pcke Zweers ziekenhuis, Hardenberg)

Contactpersoon IKNL, locatie Utrecht: mevr. drs. H. Altena 

Contactpersoon IKNL, locatie Groningen:

mevr. M.J. Jansen-Segers

 

Leden

Leden zijn afkomstig uit de twee deelnemende ziekenhuizen (St. Antonius ziekenhuis en R÷pcke Zweers ziekenhuis), verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en hospice. Tevens zijn de netwerkco÷rdinatoren van de netwerken palliatieve zorg, de huisartsen en het IKNL betrokken bij het project.

 

Vergaderfrequentie

De projectgroepen vergaderen eens per vier a zes weken. Daarnaast wisselen beide projectgroepen kennis en informatie uit tijdens gezamenlijke bijeenkomsten.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project en de deelnemende projectgroepen, kunt u contact opnemen met mw. drs. H. Altena 030 233 7096 (haltena@ikmn.nl) of mw. M. Jansen 088 234 5565 (m.jansen@ikno.nl)

 

 

Bent u lid van de werkgroep, dan kunt u via LOG IN rechts in de pagina inloggen.

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.