over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen
 
 

LWNO

stuur deze pagina door print deze pagina

In tegenstelling tot de vermelding hiernaast, is het niet mogelijk in te loggen in deze werkgroepomgeving.

Informatie voor LWNO-leden (en andere geïnteresseerden)

Land 

Bestuur

LANDELIJKE WERKGROEP NEURO-ONCOLOGIE (LWNO)

Voorzitter

mw. dr. J.J.M. Gijtenbeek, neuroloog Radboudmc, Nijmegen

Vicevoorzitter

dhr. dr. W. Taal, neuroloog Erasmus MC, Rotterdam

Bestuurslid

dhr. prof. dr. P. Robe, neurochirurg UMCU Utrecht

 

mw. drs. A.T. Swaak-Kragten, radiotherapeut Erasmus MC, Rotterdam

 

dhr. dr. F.Y.F.L. de Vos, internist-oncoloog UMCU Utrecht

Penningmeester

dhr. dr. M. ter Laan, neurochirurg Radboudumc

Contactpersoon

mw. T.T.M. Bluemink-Holkenborg, secretaresse (IKNL)

Ambtelijk secretaris

mw. M.A. de Peuter, MSc, adviseur (IKNL)

 

Leden

Het lidmaatschap voor de werkgroep staat open voor alle betrokkenen (met name neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, internist-oncologen) bij de behandeling van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. In de LWNO zitten vertegenwoordigers uit alle IKNL-regio's.

Activiteiten

LWNO houdt zich bezig met de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose, behandeling en zorg van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. Voorts vormt de LWNO een forum voor kennisuitwisseling en het opzetten/uitvoeren van multicentre wetenschappelijk onderzoek. Eenmaal in het jaar organiseert de werkgroep een wetenschappelijke dag waarop onderzoeksresultaten worden uitgewisseld

Vergaderdata 2018 (zie ook Agenda)

Donderdag 2 februari 2018

Documenten en richtlijnen, ontwikkeld door LWNO:

  1. Kwaliteitscriteria voor Neuro-Oncologie
  2. Kwaliteitscriteria voor Neuro-Oncologie Engelse versie
  3. Ependymoom behandelprotocol
  4. Ependymoom informatie en toestemmingsbrief PIF
  5. Kiemceltumor behandelprotocol
  6. Kiemceltumor informatie en toestemmingsbrief PIF 
  7. Medulloblastoom behandelprotocol
  8. Medulloblastoom informatie en toestemmingsbrief PIF
  9. Informatie voor artsen van patiënten met een hersentumor in de laatste levensfase
  10. Informatie voor patiënten/naasten met een hersentumor in de laatste levensfase

 

Informatie e-learning Imaging gliomen maart 2016

Promotiefilm

Flyer

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze werkgroep, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat t 088 234 69 88 / lwno@iknl.nl

 

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.